Leva

I Emmaboda kommun satsar vi på kulturen. Vi har ett av Sveriges bästa bibliotek och länets bästa kulturskola. Emmaboda kommun har ett rikt utbud av fritidsanläggningar där föreningslivet står för de flesta av aktiviteterna.

Barnomsorg och skola

I Emmaboda är varje individ viktig. Vi arbetar aktivt med att leverera god service med hög kvalitet inom alla verksamheter. Vi har på senare år bland annat fått utmärkelserna: Årets skolförbättrare, Årets utlåningsbibliotek, Bästa äldreomsorg i landet och Bästa kulturskola i länet.

Härom året vann Emmaboda pris som årets skolförbättrare. I konkurrens med hela landet klättrade kommunen hela 195 platser i Lärarförbundets rankinglista 2011. Kriterier som bedöms är bl.a. resurser, lärarnas utbildningsnivå, lärartäthet, betygsmedelvärde i åk 9. Det är väldigt positivt att kvaliteten i Emmabodas skolor ökar och det är något som kommunen hela tiden arbetar vidare med.

Här präglas barnomsorgsverksamheten av trygghet, öppenhet och flexibilitet.
Öppettiderna är generösa och anpassas till din familjs arbetstider och livssituation. Vid behov öppnar förskola och fritidshem på vardagar kl 05.00 och stänger sent på kvällen. Det är även möjligt att få barnomsorg under nätter och helger. Verksamheten med flexibla och generösa öppettider är en försöksverksamhet som Bildningsnämnden beslutat om.

Kultur

I Emmaboda kommun satsar vi på kulturen. 2022 fick vi vandringspriset ÅRETS KULTURKOMMUN 2022 med motiveringen "I Emmaboda har man en bred kultursyn och använder kulturen både som en strategi för livslång hälsa och som ett redskap för att marknadsföra besöksnäringen. Invånarna får ta del av såväl spetskultur som av bredare kultursatsningar." Vi har hög utlåning på våra bibliotek, bra studiestöd för studenter och en väl utbyggd kulturskola. Emmaboda kommun har ett rikt utbud av fritidsanläggningar där föreningslivet står för de flesta av aktiviteterna.

Under utbildning och barnomsorg eller kultur hittar du mer information.

Äldreomsorg

Vår utgångspunkt i äldreomsorgen är att alla människor har rätt till ett tryggt och värdigt liv. För att du och dina anhöriga ska känna er säkra på att vår äldreomsorg lever upp till en god kvalité har Emmaboda kommun upprättat lokala värdighetsgarantier.

Äldreomsorgen i Emmaboda hamnar alltid högt på rankinglistan i landet, i Öppna jämförelse som är en årligt utgiven publicering av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. Information om vår äldreomsorg och garantier

Teknik och Fritid

I Emmaboda finns ett rikt utbud av fritidsanläggningar där föreningslivet står för de flesta av aktiviteterna. Det finns i dagsläget cirka 170 aktiva föreningar i kommunen.
Vi driver själva ett mycket trevligt Bad o träningscentrum. Vi har bra anläggningar för inomhusidrott och vi har en konstgräsplan. I kommunen finns vackra vandringsleder och flera elljusspår.

Flera aktiviteter har vi samlat i Nöjesindustrin där du kan spela boule, golf, styrketräna, köra go-cart, skateboard, skjuta luftgevär, pistol, paintball m.m.

Vi har tillgång till flera padelbanor både inomhus och utomhus.

Emmaboda kommun har en kostpolicy som används för att kvalitetssäkra de måltider som serveras inom till exempel skola och äldreomsorg.

Målet är att den kommunala maten ska var god och näringsriktig med så få tillsatser som möjligt. I första hand ska svenska, ekologiska och rättvisemärkta varor väljas.

Det händer mycket nu. vårt bostadsbolag är i full gång med nybyggnationer av lägenhet i centralorten. Kommunen planerar tillsammans med privata aktörer för fler nybyggnationer vid fina ER sjön i centrala Emmaboda. Lägenheter i våra mindre tätorter renoveras.
Vi erbjuder lediga tomter i natursköna miljöer. Väljer du att bygga energisnålt bostadshus i nybyggnation eller total ombyggnation som uppfyller energimyndighetens definition av passivhus slipper du betala bygglovsavgift.

Vill du flytta hit ditt företag har Emmaboda kommun ett antal lediga industritomter att erbjuda. Vi planerar för nya tomter.

Information om uppleva och göra eller lediga tomter