Anhörig och närstående

Att vara anhörig och ge sin anhörig stöd behöver inte betyda att man bor tillsammans med den som får hjälpen. Det kan innebära att du hjälper till med allt från vardagssysslor till personlig omsorg. Det kan innebära att du ständigt finns till hands.

Det finns många människor som hjälper andra personer i deras vardag.

Anledningen kan vara att personen inte klarar sin vardag på egen hand på grund av funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Ofta är det en anhörig eller en närstående vän eller granne som hjälper en familjemedlem, släkting eller vän.

Denna hjälp kallas anhörigstöd.