Cirkelverksamhet

I Emmaboda kommun kallar vi dagverksamhet för cirkelverksamhet. Denna är till för personer med en utredd demenssjukdom oavsett boendeform.

Cirkelverksamheten bidrar till att din anhörige i trygg miljö erbjuds möjligheter till social samvaro och fungerar som ett anhörigstöd. Utbudet och tillgängligheten anpassas efter individens behov och intressen.

Kommunens cirkelverksamheter

Målet med cirkelträffen är:

  • att den enskilde får en meningsfull dag
  • att öka livskvaliteten
  • att fungera som anhörigstöd
  • att den enskilde i en trygg miljö erbjuds möjlighet till att behålla och skapa nya social kontakter

Detta är en biståndsbedömd verksamhet som du ansöker om hos biståndshandläggaren i ditt serviceområde.

Levnadsberättelse

I cirkelverksamheten är levnadsberättelsen ett bra hjälpmedel. Den ger underlag för att vi som personal ska kunna bemöta dig eller din anhörige på ett bra och individuellt sätt.

Levnadsberättelsen är ett sätt att berätta om dig, vem du är och har varit. Det kan vara betydelsefulla händelser som påverkat ditt liv. Berättelsen kan skrivas av dig själv eller tillsammans med närstående.