Avgifter för äldreomsorg

Prislista för äldreomsorg och funktionsstöd.
Maxtaxan år 2024 är 2575 kronor i månaden.

Ingår i maxtaxan

Hemtjänsttaxor pris/månad

Nivå 1 (insatser max 1 gång/månad) 364 kr
Nivå 2 (insatser max 1 gång/vecka) 751 kr
Nivå 3 (insatser mer än 1 gång/vecka men max 2 gånger/dag) 1354 kr
Nivå 4 (insatser mer än 2 gånger/dag) 2575 kr

Trygghetslarm 384 kr/månad
Tekniska hjälpmedel 511 kr/bedömningstillfälle
Hemsjukvård 504 kr/månad
Hembesök Hälso- och sjukvård 256 kr/besök
Avlösning (fritt första 10 h) sedan 386 kr/h

Ingår inte i maxtaxan

Ej avbokat hembesök rehab 252 kr
Återhämtning av hjälpmedel 647 kr
Rekonditionering 241 kr/hjälpmedel
Intyg/bedömningar 387 kr/bedömning
Korttid 55 kr/dygn
Utomhusservice 225 kr/påbörjad timme
Elrullstol 1030/år (betalas kvartalsvis)
Dosett 90 kr
Läkemedelsskåp 1500 kr
Hyra vid kommunal debitering 1 månads uppsägningstid. Brytpunkt den 1:a och 15:e

Måltidsavgifter

Frukost 39 kr
Lunch
82 kr
Matdistribution/lunch
82 kr
Kvällsmål
39 kr
Kaffe med kaka
13 kr