Boenden

Du som inte längre klarar av att bo kvar i din bostad kan ansöka om att flytta till ett annat boende.

För att få flytta till ett annat boende ska du göra en ansökan hos kommunens biståndshandläggare där dina behov utreds.

I Emmaboda kommun finns det två olika typer av boendeformer: 

I socialtjänstlagen anges att den som har beviljats eller ska beviljas bistånd i form av särskilt boende ska kunna bo tillsammans med sin make, maka eller partner.

I Emmaboda kommun kan vi erbjuda parboende. Detta innebär att den biståndsberättigade och medboende får samma besittningsrätt. I praktiken betyder det att den make/ maka/ sambo får bo kvar om den biståndsberättigade avlider.