Demensteam

I Emmaboda kommun finns ett demensteam bestående av olika professioner. Teamets uppdrag är att föra ut kunskap om demens samt ge råd, stöd och handledning.

I Emmaboda kommun finns ett demensteam som är framtaget med hänsyn till den kompetens och de resurser som finns inom äldreomsorgen i kommunen.

Teamet består av:

  • demenshandledare som arbetar ute i de olika serviceområdena
  • biståndshandläggare
  • enhetschef
  • demenssjuksköterska

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för gruppen ska vara att ge en bättre omsorg genom ökad kontinuitet och kunskap.

Målet är att med detta team vara "steget före" i kontakten med den enskilde och anhöriga vid en demenssjukdom.

Demensteamet kan erbjuda råd, stöd och handledning gentemot enskild, anhörig och personal.

Teamet ska fungera som en länk mot primärvården.

Teamet ska arbeta mot allmänheten genom att föra ut en kunskap kring demens samt uppmärksamma att teamet finns.

Har du idéer eller synpunkter kontakta oss gärna.