Korttidsvistelse

Korttidsvistelsen kan genom ett öppet beslut vara tillgänglig för din anhörige när du behöver den.

Korttidsvistelse är en insats som regleras i socialtjänstlagen. Det är en form av tillfälligt boende som är till för att komplettera stödet i den egna bostaden.

Korttidsvistelse är en viktig resurs för att en person ska kunna bo kvar hemma. Det kan bestå av avlastning för anhöriga, rehabilitering efter tillfälligt sviktande hälsa eller utredning av den enskildes omsorgsbehov.

Du ansöker om korttidsvistelse hos kommunens biståndshandläggare.

Avlastning för anhörig
Vid behov beviljar vi ett öppet beslut som gäller under en längre tid och det möjliggör att din anhörige kan komma på kort varsel . Det skapar en större trygghet för dig att du vet att du får avlastning när du behöver det.

Det finns omsorgspersonal på korttidsplatserna dygnet runt.

Det finns totalt 10 stycken möblerade korttidsboenden i kommunen.

Kommunens korttidsboenden finns på:

  • Alsbovägen 1 Algutsboda
  • Esplanaden 8 Emmaboda
  • Kyrkvägen 38 i Långasjö
  • Storgatan 10 Vissefjärda
Till toppen