Påminnelse till vårdnadshavare - Skolenkät

Vi är nu två veckor in i enkätinsamlingsperioden för Skolinspektionens skolenkät. Det är viktigt att så många som möjligt besvarar undersökningen, vi vill därför påminna samtliga vårdnadshavare om att genomföra enkäten.

Enkäten går att besvara till och med den 4 mars. Inloggningsuppgifter har tidigare lämnats ut ifrån skolan till er.

Till toppen