Karta

Kartbild

I den digitala kartan kan du själv söka efter fastigheter, fastighetsadresser och fastighetsbeteckningar. Du kan också skriva in egen text och rita in ytor och skriva ut kartan med mera.

Kommunens digitala kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här använder du kartan

Sök en fastighet eller ort

Under kolumnen "Sök och visa på kartan" till vänster i kartfönstret kan du söka efter en fastighet genom att uppge fastighetsbeteckning eller en adress. Du kan även söka efter en ort. Då zoomar kartan in på den aktuella fastigheten eller orten.

Fastighetens adress

Genom att markera skiktet "adressplatser" får du upp små röda punkter för varje fastighet. Genom att hålla pilen över en punkt får du fram adressen för fastigheten.

Hjälpmeny

I kartfönstrets övre del finns olika knappar att välja mellan. Genom att trycka på knappen med ett "frågetecken" får du upp ett fönster som beskriver de olika knapparnas funktioner.

Skriv ut kartor

Du kan söka efter en fastighet och skriva ut en karta över fastigheten. Du kan även skriva ut en karta till en pdf-fil. Med symbolen för utskrift skrivs kartan ut som den visas i fönstret. Där går det inte att ställa in skala.
Med pdf-symbolen skapar du en pdf där skalan kan bestämmas. Detta verktyg kan inte användas då kartfönstret är maximerat. Om en fastighet har sökts ut markeras denna med en röd rastrering. För att ta bort den röda rastreringen, tryck på symbolen med ett rött kryss över bokstaven i, "Radera urvalsmarkering". För att skriva ut kartan i rätt skala så behöver du också kontrollera att din skrivare har rätt inställningar. Risken är annars att kartan blir svår att använda om du till exempel ska ansöka om bygglov då kartans skala måste stämma.

Skriva, rita och mäta

Genom att använda knapparna längst till höger i övre listen kan du skriva in text i kartan och rita in ytor. Det du ritar eller skriver in i kartan syns endast i ditt eget kartfönster. Genom att använda knappen för mätverktyg (som symboliseras av en en linjal) kan du mäta arealer i kartan.

Koordinater

Skriv in koordinater för det område du vill se i kartan. Genom att trycka på knappen med "xy" får du upp fält att fylla i till vänster om kartan. Koordinaterna är angivna i koordinatsystemet Sweref 99.

Till toppen