Hälsoskydd

Hälsoskyddsarbete i Emmaboda kommun innebär bland annat att ge invånarna en tillvaro med förutsättning till god hälsa och livsmiljö.

Hälsoskydd omfattar bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Men även lokaler för hygienisk behandling som till exempel fotvård, tatuering eller piercing.

I bostäder kan det förekomma problem med temperatur, drag, fukt/mögel, buller, radon, luftföroreningar och lukt. Miljölagstiftningen ställer krav på inomhusmiljö i såväl bostäder, skolor som andra offentliga lokaler. Om du hyr din bostad och upplever att det är dålig miljö i din bostad så ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bostaden uppfyller kraven som gäller.

Till toppen