Buller

Vi kan beskriva buller som ett ljud som inte är önskvärt. Ljud som av olika skäl, tröttar, irriterar och stör är buller. Musik kan vid höga ljudnivåer också bli ett oönskat ljud.

Risken för hörselskada och tinnitus ökar med ljudstyrkan och hur lång tid människor vistas i bullret. Enstaka mycket kraftiga ljudhändelser kan orsaka omedelbar hörselskada. Känsligheten för höga ljudnivåer är i hög grad individuell. Barn betraktas som en särskild riskgrupp bland annat för att de inte hunnit lära sig att de behöver vara rädd om sin hörsel.

Buller kan förekomma från väg- och tågtrafik, skjutbanor. Men också från industrier, byggnadsarbeten, diskotek och musikevenemang. Information om riktvärden för olika branscher finns hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Riktvärden är framtagna för buller inomhus samt för platser både inomhus och utomhus där hög musik spelas, till exempel diskotek, konsert- och träningslokaler. Mer information finns hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till toppen