Luften utomhus

Luftkvaliten som omger oss i vår närmiljö påverkar både vårt omdelbara välbefinnande men även vår hälsa på längre sikt. Vi kan bli trötta, sjuka och få allergiska reaktioner av dålig eller förorenad luft.

Emmaboda kommun är medlem i Kalmar läns Luftvårdsförbund som har till syfte att samordna, bevaka och informera om utveckling av luftföroreningars spridning och påverkan i länet. Luftvårdsförbundet genomför mätningar av luftföroreningar och dess effekter med avseende på bland annat försurning, övergödning och marknära ozon.