Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Om det finns tillgång till fukt, till exempel när fuktskador inte åtgärdas med en gång, kan mögel och bakterier börja växa inomhus.

Fuktskador kan dessutom leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial, vilket kan leda till kemiska ämnen i luften. Fukt i byggnader visar samband med inomhusrelaterade symtom och besvär, exempelvis astmasymtom. Det är inte helt klarlagt vilka ämnen som orsakar besvären men fukt- och mögelskador ska åtgärdas.