Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Om det finns tillgång till fukt, t.ex. när fuktskador inte åtgärdas, kan mögel och bakterier börja tillväxa inomhus.

Fuktskador kan dessutom leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial, vilket kan leda till kemiska ämnen i luften. Fukt i byggnader visar samband med inomhusrelaterade symtom och besvär, exempelvis astmasymtom. Det är inte helt klarlagt vilka ämnen som orsakar besvären men fukt- och mögelskador ska åtgärdas.