Radon

Hög radonhalt kan skada hälsan. Du kan enkelt få reda på radonhalten i din bostad genom att göra en mätning. Radonhalten kan variera kraftigt, till och med mellan olika bostäder i ett och samma hus. Det finns också bidrag att söka för sanering av radon.

Radon är en radioaktiv gas och finns naturligt i berggrund och i mark på flera ställen i Sverige. Radon kan även finnas i en del byggmaterial som till exempel blå lättbetong. Radon varken luktar, syns eller känns. Det enda sättet att ta reda på om det finns radon är att mäta. Fastighetsägare till flerbostadshus och allmänna lokaler som skolor och förskolor ska regelbundet kontrollera radonhalten och åtgärda en för hög radonhalt. Småhusägare rekommenderas att kontrollera radonhalten och åtgärda höga radonhalter.

Så kan du mäta radon

Den vanligaste metoden för att mäta radon i inomhusluft är att placera ut små mätdosor (spårfilmsdosor) i sitt hus.

För att kunna jämföra med de rikt- och gränsvärden som finns för radon i inomhusluft ska mätningen pågå minst två månader men helst tre månader. Mätningen ska ske under eldningssäsongen som är mellan 1 oktober och 30 april.

Det går att mäta radon under en kortare tid (en vecka), men resultatet blir inte lika tillförlitligt som vid en lång mättid. Resultatet av en korttidsmätning är endast rådgivande och bör bara göras om det inte finns tid för en längre mätning.

Swedac har en lista med ackrediterade företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag till sanering

Om du äger ett småhus kan du ansöka om radonbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Boverket.