Djur

Hästar

Djur ska behandlas väl och skyddas mot lidande och sjukdom. Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet. Djur ska skötas på ett sådant sätt att djuren inte orsakar besvär eller problem för de som bor i närheten.

Olägenheter orsakade av djurhållning hanteras av Emmaboda kommuns bygg- och miljönämnd.

Om du misstänker att djur behandlas illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Kalmar.