Vedeldning

Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Men vid dålig förbränning bildas många föroreningar som har negativa effekter på miljön och människors hälsa.

För närvarande har Emmaboda kommun inga restriktioner när det gäller vedeldning, det viktigaste är att du förvarar veden under tak och alltid har en årsförbrukning liggande för torkning.

Har du funderat på vad som händer när veden brinner i din eldstad?

Förbränningsförloppet består i själva verket av ett antal delprocesser med följande fyra faser:

  1. Veden torkas.
  2. Veden sönderdelas och gaser bildas (pyrolys).
  3. Huvuddelen av gaserna förbränns, värme avges (gasförbränningsfasen).
  4. Återstoden av träkolet förbränns, värme avges(slutfas). Det är alltså inte vedträet i sig själv som brinner, utan främst brännbara gaser som bildas vid pyrolysen.

Röken avslöjar om du eldar rätt

Ett enkelt sätt att kontrollera om du har en god förbränning är att gå ut och titta på röken. Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Är röken gulaktig betyder det att den innehåller mycket tjärämnen. Om du har en bra förbränning är röken vit och luktar inte. Eftersom du alltid har en viss mängd vatten i veden kommer röken ofta att vara vit av vattenånga som kondenserar i den kallare luften. Varmare dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och ses bara som ett värmedaller.

Tänk på att dålig förbränning kan orsaka sotavlagringar i skorstenen, vilka kan orsaka skorstensbrand.

Sist men inte minst viktigt; ta hänsyn till dina grannar. Vissa människor, till exempel astmatiker, kan vara mer känsliga för rökgaser än andra.

Installation eller större ändring av eldstad

Tänk på att vid installation eller större ändring av eldstad eller rökkanal i byggnader ska en anmälan först göras till Bygg- och miljöenheten. Anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL