Tomgångskörning

Genom att undvika tomgångskörning främjar vi både miljön och vår hälsa.

Att ha bilen på tomgång ger onödiga utsläpp och kan ge hälsobesvär, speciellt när bilen är kall då är avgaserna som giftigast. Avgaser från tomgångskörning kan också dras in i lägenheter via ventilationssystem och ge obehag för boende. Tänk på att astmatiker, äldre personer och barn är särskilt känsliga för bilavgaser. Ett tips för att minska utsläppen vintertid är att använda sig av motorvärmare om det är möjligt.