Korttidsplats

Korttidsplats är en form av tillfällig insats som regleras i  Socialtjänstlagen (SoL)

Korttidvistelse är en viktig resurs för att en person ska kunna bo kvar hemma. Den kan bestå av avlastning för anhöriga, rehabilitering efter tillfällig sviktande hälsa eller utredning av den enskildes omsorgsbehov

Du ansökar om korttidsplats hos kommunens biståndhandläggare.

Det finns totalt 10 stycken möblerade korttidsplatser i kommunen.

Alsbovägen 1 Algutsboda, 1 platsöppnas i nytt fönster

Esplanaden 8b Emmaboda, 6 platseröppnas i nytt fönster

Storgatan 10 Vissefjärda, 1 platsöppnas i nytt fönster

Kyrkvägen 38 Långasjö, 2 platseröppnas i nytt fönster