Parkeringstillstånd

Parkeringsskylt handikapp parkering

Du som är rörelsehindrad och folkbokförd i Emmaboda kommun kan ansöka om parkeringstillstånd. Ett parkeringstillstånd kan gälla som högst i 5 år.

För att få parkeringstillstånd ska ditt rörelsehinder innebära att du har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand med
eller utan hjälpmedel mellan platsen där fordonet parkerats och en målpunkt på rimligt avstånd.

Tänk på att ansöka i god tid innan giltighetstiden går ut för parkeringstillståndet. Varje ansökan anses som en ny ansökan oavsett tidigare bedömning. Ansökan görs med ny ansökningsblankett med nytt passfoto och ett nytt läkarintyg. Den nya prövningen sker utan hänsyn till tidigare beslut.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade beviljas till förare eller passagerare, inte båda.

Villkor för utfärdande av tillstånd

 • En person som har svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.
 • För en rörelsehindrad person som inte kör bil själv utfärdas tillstånd bara om passageraren är beroende av förarens regelbundna hjälp utanför fordonet.
 • En person med psykiska problem, exempelvis fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.
 • I vissa fall kan specialutlåtande eller gångtest krävas.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

 • En synskadad person som inte har något rörelsehinder
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon
 • Vid i - och urlastning av rullator
 • Svårigheter att bära
 • Mag- och tarmproblem, som tarminfektioner eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.

Om du inte kör fordonet själv kan du bara få parkeringstillstånd om du inte kan lämnas ensam vid målplatsen.

Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Tillsammans med din ansökan ska du skicka med ett läkarintyg och ett fotografi.

Giltighet

Parkeringstillståndets giltighet är högst 5 år. Sedan måste du göra en ny ansökan med ett nytt läkarintyg och fotografi, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt.
Parkeringstillståndet är personligt. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Avgift

Parkeringstillståndet kostar inget.

Ansökan

Ansökan görs genom vår e-tjänst eller blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ska kompleteras med ett läkarintyg som visar sökandens gångförmåga eller rörelseförmåga med eller utan hjälpmedel samt rörelsehindrets varaktighet. Ansökan ska innehålla ett nytaget foto och skrivas under för att vara komplett.

 • Vid behov samråder handläggare med en förtroendeläkare
 • Kommunens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen

Ansökan lämnas in i kommunens besökscenter eller skickas till:

Emmaboda kommun
Tekniska kontoret
Box 54
361 21 Emmaboda

Blanketten finns också att hämta i kommunens besökscenter.

Handläggningstiden är ca 4 veckor.

Ditt parkeringstillstånd är en värdehandling och är därmed stöldbegärligt. Du bör därför inte förvara det i fordonet utom då tillståndet används för parkering. Vid förlust av tillståndet måste en polisanmälan göras. En kopia på polisanmälan skickar du sedan till kommunen.

Vill du få mer information kan du gå in på Transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och läsa lagtexten för parkeringstillstånd.