Parkeringstillstånd

Om du har ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och stället du ska besöka kan du få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

För att få parkeringstillstånd ska ditt rörelsehinder innebära att du med svårighet kan förflytta dig mellan de parkeringsplatser som normalt finns tillgängliga och dit du behöver ta dig. Om du inte kör fordonet själv kan du bara få parkeringstillstånd om du inte kan lämnas ensam vid målplatsen.

Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Tillsammans med din ansökan ska du skicka med ett läkarintyg och ett fotografi.

Giltighet

Parkeringstillståndets giltighet beror på läkarintygets giltighet, dock högst 5 år. Sedan måste du göra en ny ansökan med ett nytt läkarintyg och fotografi, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt.
Parkeringstillståndet är personligt. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Avgift

Parkeringstillståndet kostar inget.

Förlorat tillstånd

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas och kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt.
Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Ansökan

Ansökningsblankett
Den finns också att hämta i kommunens besökscenter.

Ansökningsblankett, läkarintyg och fotografi lämnas in i kommunens besökscenter eller skickas till:

Emmaboda kommun
Tekniska kontoret
Box 54
361 21 Emmaboda

Tekniska kontorets handläggare och bedömer din ansökan, i vissa fall sker samråd med en förtroendeläkare. Handläggningstiden är cirka en vecka. Om din ansökan beviljas, skickar vi tillståndet hem till dig.

Personuppgifter i ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).