Gatubelysning

Gatubelusning

I Emmaboda kommun finns det totalt cirka 5000 ljuspunkter längs med gator, vägar, i parker och på torg. Här kan du läsa mer om hur kommunen jobbar och hur du gör en felanmälan om en lampa är trasig.

Kommunen ansvarar för väg- och parkbelysningen, viss konstbelysning inom planlagda områden och för en del belysning som är placerad utefter statliga och enskilda vägar.

Trafikverket ansvarar för belysning utmed riks- och länsvägar. Kompletteringar i befintligt belysningsnät sker med hänsyn till trafiksäkerhets- och trygghetsaspekter.

Träd och grenar som hindrar ljuset att komma fram på våra vägar, gångbanor och cykelbanor ska klippas av ägaren till fastigheten som trädet står på.

Felanmälan

Släckta lampor, trasiga armaturer eller skador på belysningsstolpar m.m. anmäls via e-tjänsten Felanmälan - belysning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Felanmälning på belysning

Så här hanteras felanmälningar på belysning:

  • Då det i kommunen finns olika aktörer som äger belysningsstolparna skickas felanmälan till respektive ägare.
  • Lampor vid övergångsställe, gatukorsning, busshållplats eller skolväg prioriteras alltid vid felanmälan.
  • Likaså om det finns en direkt fara för trafiksäkerhet eller personsäkerhet eller om det är ett större bortfall av lampor.
  • Enstaka släckt lampa lagas eller byts ut i samband med planerad områdesöversyn, så kallad rondering. En sådan genomgång görs en gång per år på hösten.