Gatubelysning

gatubelusning, lampa

I Emmaboda kommun finns det totalt cirka 3000 ljuspunkter längs med gator, vägar, i parker och på torg. Här kan du läsa mer om hur kommunen jobbar och hur du gör en felanmälan om en lampa är trasig.

Kommunen ansvarar för väg- och parkbelysningen, viss konstbelysning inom planlagdaområden och för en del belysning som är placerad utefter statliga och enskilda vägar.

Trafikverket ansvarar för belysning utmed riks- och länsvägar. Kompletteringar i befintligtbelysningsnät sker med hänsyn till trafiksäkerhets- och trygghetsaspekter.

Träd och grenar som hindrar ljuset att komma fram på våra vägar, gångbanor och cykelbanor ska klippas av ägaren till fastigheten som trädet står på.

Lampor och ljuskällor har en begränsad livslängd. En lampa som tänds för att efter tag slockna är ofta ett tecken på att dess förbrukningstid är slut.

Felanmälan

Släckta lampor, trasiga armaturer eller skador på belysningsstolpar m.m. anmäls till kommunens besökscenter, skicka ett e-post till teknikfritid@emmaboda.se eller fyll i formuläret nedan:

Vid felanmälan var vänlig uppge:

  • Vilken gata det gäller
  • Vilket nummer det är på gatljusstolpen

Ex. "Vi har ett trasigt gatljus här på Stavgatan, stolpe nummer 01475"

Felanmälning på belysning
Så här hanteras felanmälningar på belysning:

Då det i kommunen finns olika akörer som äger belysningsstolparna skickar tekniska kontoret felanmälan till respektive ägare.
Lampor vid övergångsställe, gatukorsning, busshållplats eller skolväg prioriteras
alltid vid felanmälan. Likaså om det finns en direkt fara för trafiksäkerhet
eller personsäkerhet eller om det är ett större bortfall av lampor. Enstaka
släckt lampa lagas eller byts ut i samband med planerad områdesöversyn, så
kallad rondering. En sådan genomgång görs en gång per år på hösten.