Parkering

Parkeringsskylt

Välkommen att parkera och besöka Emmaboda centrum. Parkeringsplatser finns runt om i centrum.

Laddstation

Laddstation finns på Runes bensin. Karta och mer information om laddstationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fria parkeringar i Emmaboda centrum

Karta över parkeringar i centrala EmmabodaFörstora bilden

Klicka på bilden för att öppna i större format

Undvik tomgångskörning

Att ha bilen på tomgång ger onödiga utsläpp och kan ge hälsobesvär, speciellt när bilen är kall, då är avgaserna som giftigast. Avgaser från tomgångskörning kan också dras in i lägenheter via ventilationssystem och ge obehag för boende. Tänk på att astmatiker, äldre personer och barn är särskilt känsliga för bilavgaser. Ett tips för att minska utsläppen vintertid är att använda sig av motorvärmare, om det är möjligt.

Genom att undvika tomgångskörning främjar vi både miljön och vår hälsa.

Felparkeringsavgift

Kommunen beslutar om felparkeringsavgift. Avgiften är vid parkeringsförseelser 500 kronor och om du felparkerar på handikapp-parkeringsplats är avgiften 1000 kronor. I Emmaboda har vi särskild parkeringsövervakning. Kommunen har rätt att flytta fordon i vissa fall, till exempel om fordonet är uppställt i strid med lokala föreskrifter eller om det är ett fordonsvrak.

Flytta fordon

Fordon som parkerats trafikfarligt eller hindrande får flyttas av kommunen, Polismyndigheten och Trafikverket. Vem som ansvarar för flytten beror på vems mark fordonet står på. För mer information om flytta fordon