Parkering

Parkeringsskylt

I Emmaboda parkerar du gratis. Parkeringsplatser finns runt om i centrum. I centrum finns också en laddstation för elbil.

Laddstation

Det kostar inget att ladda din elbil i laddstationen i centrum men du behöver ett laddkort.

Laddstation finns på Runes bensin. Karta och mer information om laddstationen, till exempel hur du skaffar ett laddkort.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Felparkeringsavgift

Kommunen beslutar om felparkeringsavgift. Avgiften är vid parkeringsförseelser 500 kronor om du felparkerar på handikapp-parkeringsplats är avgiften 1000 kronor. I Emmaboda har vi inte särskild parkeringsövervakning  utan det är polisen som ska sköta om detta. Kommunen har rätt att flytta fordon i vissa fall, till exempel om fordonet är uppställt i strid med lokala föreskrifter eller om det är ett fordonsvrak.

Fria parkeringar i Emmaboda centrum

Karta över fria parkeringar i Emmaboda centrum

Undvik tomgångskörning

Att ha bilen på tomgång ger onödiga utsläpp och kan ge hälsobesvär, speciellt när bilen är kall, då är avgaserna som giftigast. Avgaser från tomgångskörning kan också dras in i lägenheter via ventilationssystem och ge obehag för boende. Tänk på att astmatiker, äldre personer och barn är särskilt känsliga för bilavgaser. Ett tips för att minska utsläppen vintertid är att använda sig av motorvärmare, om det är möjligt.

Genom att undvika tomgångskörning främjar vi både miljön och vår hälsa.

Flytta fordon

Fordon som parkerats trafikfarligt eller hindrande får flyttas av kommunen, Polismyndigheten och Trafikverket. Vem som ansvarar för flytten beror på vems mark fordonet står på. För mer information om flytta fordon