Gator och vägar

Landsväg

Inom Emmaboda kommun finns det flera aktörer som sköter om gator och vägar. Kommunen, trafikverket och vägsamfälligheter delar på ansvaret för att se till så att din väg till och från hemmet är så säker som möjligt.

Du som är fastighetsägare har ett eget ansvar för trafiksäkerhetsmiljön kring din fastighet. Detta innebär bland annat att du sköter busk-/trädröjning, snöskottning och sandning på uppfarter och trottoarer kring din fastighet.

Kommunen ser till så att plogning, sandning, asfaltering och skötsel som hål i gator lagas och allmänt vägarbete genomförs i tätorterna. Vägsamfälligheterna  sköter motsvarande arbete ute på landsbygden. Trafikverket sköter våra huvudvägar; Riksvägarna 25, 28 och väg 120 samt genomfartsgator i alla tätorter utanför centralorten.

Vem sköter vägen?