Föräldraråd Bjurbäcksskolan F-6

Föräldrarådet träffas 2-3 gånger per termin. Det finns valda representanter ifrån alla klasser, tillsammans med ledningen diskuteras övergripande frågor.

Ledningen ger också information kring viktiga punkter. Vid minst ett tillfälle per år närvarar förskolans föräldrarrådsrepresentanter och förskolechefter alternativt biträdande förskolechef.
Rektor Johanna A/Sjögren leder dessa möten och biträdande rektor Marie Persson deltar

Föräldrarådsrepresentanter 2018-2019

Förskoleklass: Joakim Hockman, Anders Wittenberg

Åk 1: Anders Wittenberg

Åk 2: Anna Hörling, Lars Randell

Åk 3: Line Elgevi, Sara Agrell

Åk 4: Lars Randell, Cecilia Ingvarsson

Åk 5: Jonas Skoglund, Sofie Zeliath

Åk 6: Cecilia Ingvarsson

Föräldrarådets protokoll