Föräldraråd Bjurbäcksskolan F-6

Föräldrarådet träffas 2-3 gånger per termin. Det finns valda representanter ifrån alla klasser, tillsammans med ledningen diskuteras övergripande frågor.

Ledningen ger också information kring viktiga punkter. Vid minst ett tillfälle per år närvarar förskolans föräldrarrådsrepresentanter och förskolechefer alternativt biträdande förskolechef.
Rektor Johanna A/Sjögren leder dessa möten och biträdande rektor Annelie Hammarström deltar

Föräldrarådsrepresentanter 2021-2022

Förskoleklass: Madeleine Widebrant, Sara Dahlskog

Åk 1: Anna Franksson, Camilla Ängeborn Rundkrantz 

Åk 2: Johan Bondesson, Anna F Karlsson

Åk 4: Ida Kallenberg, Anders Wittenberg

Åk 5: Anna Hörling

Föräldrarådets protokoll

Till toppen