Föräldraråd Bjurbäcksskolan F-6

Föräldrarådet träffas 2-3 gånger per termin. Det finns valda representanter ifrån alla klasser, tillsammans med ledningen diskuteras övergripande frågor.

Ledningen ger också information kring viktiga punkter. Vid minst ett tillfälle per år närvarar förskolans föräldrarrådsrepresentanter och förskolechefter alternativt biträdande förskolechef.
Rektor Johanna A/Sjögren leder dessa möten och biträdande rektor Annelie Hammarström deltar

Föräldrarådsrepresentanter 2020-2021

Förskoleklass: L

Åk 1:

Åk 2:

Åk 3:

Åk 4:

Åk 5:

Åk 6:

Föräldrarådets protokoll