Föräldraråd Bjurbäcksskolan F-6

Föräldrarådet träffas 2-3 gånger per termin. Det finns valda representanter ifrån alla klasser, tillsammans med ledningen diskuteras övergripande frågor.

Ledningen ger också information kring viktiga punkter. Vid minst ett tillfälle per år närvarar förskolans föräldrarrådsrepresentanter och förskolechefter alternativt biträdande förskolechef.
Rektor Johanna A/Sjögren leder dessa möten och biträdande rektor Marie Persson deltar

Föräldrarådsrepresentanter 2019-20

Förskoleklass: Linda Schönström, Stefanija Miletic

Åk 1: Anders Wittenberg

Åk 2: Anders Witteberg

Åk 3: Anna Hörling, Elvira Lundegårdh

Åk 4: Line Elgevi, Sara Agrell

Åk 5: Cecilia Ingvarsson, Sofie Zeliath, Andreas Nilsson

Åk 6: Jonas Skoglund

Föräldrarådets protokoll