Elevråd Bjurbäcksskolan F-6

På Bjurbäcksskolan F-6 finns det idag två elevråd. Ett för årskurserna förskoleklass-2 och ett för årskurserna 3-6. Elevråden arbetar med elevinflytandefrågor.

Elevråden har möte varje månad. Innan dessa möten ska alla klasser ha klassråd där eleverna lyfter frågor som ska tas med till elevrådsmötet.

Elevråd för förskoleklass-årkurs 3

Elevrådsrepresentant

2 elever i varje årskurs ifrån förskoleklass-åk 3

Vuxen representant

Annelie Hammarström, biträdande rektor

Elevråd för årskurs 4-6

Elevrådsrepresentant

2 elever i varje klass ifrån årskurs 4-6

Vuxen representant

Johanna A/Sjögren, rektor

Protokollen finns på skolans anslagstavla

Till toppen