Fritidshem Emmaboda

Barn som balanserar på ett rep

I centrala Emmaboda finns det idag fyra fritidshem.

Bävern, Tigern och Uttern har sina lokaler på Bjurbäcksskolan F-3,
fritidshemmet Kobran har sina lokaler i Röda skolan.
Vilket fritidshem barnet är inskrivet på beror på ålder.
Personalen arbetar både i skola och på fritidshem.

Bävern

Bävern är namnet på förskoleklassens fritidshem.
Vår fritidslokal har vi tillsammans med förskoleklass som är där på förmiddagarna. Våra ambitioner är att trivas, ha roligt och utvecklas med respekt för barnens fria tid.

Mer information om Bävern

Kobran

Här är det barn som går i årskurs 3 och uppåt inskrivna
Vi arbetar med att barnen ska öka sitt ansvarstagande.
Målet är att barnen ska bli trygga i sig själva och att de så småningom ska klara sig på egen hand.

Mer information om Kobran

Tigern

På Tigern jobbar vi med den sociala kompetensen och att barnen ska ”bli en bra kamrat”, vi tycker att barnens fria tid är viktig.

Mer information om Tigern

Uttern

På Uttern vill vi skapa en miljö som inbjuder till skapande, gemenskap och lekar av alla slag, både ute och inne.

Mer information om Uttern

Till toppen