Care - växtkraft i generationer

ESF-projektet ’CARE – Växtkraft i generationer’ har avslutats. Projektet var ett samarbete mellan Emmaboda (initiativtagare och projektägare) och Nybro kommun där vi arbetat med att stegförflytta personer från Ukraina till jobb och utbildning. Vi nådde 86% av målgruppen. Totalt har 60 personer fördelat på 43 kvinnor och 17 män deltagit i aktiviteter i projektet. 40% av de 60 deltagarna fick arbete under projektet som avslutades 30/9 2023.

Rapporter
Slutrapport kortversion svenska , 758.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Заключний звіт проєкту - Slutrapport kortversion ukrainska , 657.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Rappot följeutredare svenska , 241.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Спостереження та висновки Rapport följeutredare ukrainska , 529.2 kB.

Resultat och indikatorer
24 personer 34,2% av projektets totala målgrupp (70 personer) har fått arbete tack vare medverkan i projektet. Det är 1 person, 0,8% från målet.

Av de 60 personer som deltagit i projektet har 24 personer 40% fått arbete under projektet. 3 personer 5 % hade redan arbete och har kvar samma jobb, 2 personer 3,3% har matchats och väntar på beslut från Arbetsförmedlingen för att påbörja anställning, 1 person 1,7% har matchats men rekryteringsprocessen är inte klar, 6 personer 10% är seniorer, 24 personer 40% är i behov av ytterligare stegförflyttande insatser. De flesta har fått arbete inom det privata näringslivet, där besöksnäringen varit hetast. Av de 24 personer som har fått jobb är 8 män och 16 kvinnor.

Vi har arbetat med en modell för matchning och stegförflyttning som togs fram i ett tidigare projekt som hette Ny resurs. Modellen har anpassats och vidareutvecklats i samverkan med Mötesplatsen i Emmaboda för att passa den ukrainska målgruppens behov. Framgångsfaktorn har varit stegförflyttning via svenskundervisning, hälsa- och sociala aktiviteter. Matchningen har haft fokus på riktiga jobb med lön i privata näringslivet hos arbetsgivare där det finns förutsättningar för fortsatt arbete.

Bakgrund
Projektet började med en förstudie 20 juni-16 september 2022. Ett 50-tal personer kartlades och kontakter knöts med ett 10-tal företag. Vi testade även en modell för matchning via konkreta case för att lära känna målgruppen och deras behov av lämpliga insatser. Flera personer fick jobb i lokala företag redan under förstudien. I september 2022 gjordes en ansökan i Svenska ESF-rådet utlysningen Care. Denna beviljades och genomförandefasen pågick 1 november 2022-30 september 2023.

Målgrupp
Målgruppen är 70 personer för delat på 53 kvinnor och 17 män från 18 år som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina, befinner sig i Sverige och bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktig.

Syfte
- Att människor som flytt från krigets Ukraina bidrar till sin egen försörjning och till hållbar tillväxt.

- Att förse arbetsgivare med kompetent arbetskraft.

- Att bidra till att bryta könsstereotypa yrkesval på arbetsmarknaden.

- Att företagen får nya medarbetare eller affärspartners i form av nystartade företag. Dessa kan utgöra en resurs i de svenska företagens internationalisering och skapa nya varaktiga samarbeten/kontakter och affärsrelationer mellan Sverige och Ukraina.

Projektets övergripande mål:
Att 25 personer 35% av projektets totala målgrupp (70) ska få arbete genom deltagande i projektet.

Samtliga mål och indikatorer (inom parantes hur mycket vi ligger under eller över målet).

Resultat individnivå
24 (-1) personer, fördelat på 8 (+2) män och 16 (-3) kvinnor fått och påbörjat arbete efter aktiviteter i MODUL ARBETE.

55 (-1) personer, fördelat på 14 (+3) män och 41 (-4) kvinnor) har deltagit i MODUL UTBILDNING, där även kurser i svenska ingår.

53 (-2) personer, fördelat på 12 (+3) 9 män och 41 (-5) kvinnor har deltagit i någon aktivitet inom MODUL HÄLSA.

31 (+12) personer, fördelat på 6 (+4) män och 25 (+8) kvinnor har gjort stegförflyttning via MODUL HÄLSA.

42 (+7) personer, fördelat på 11 (+4) 7 män och 31 (+3) kvinnor upplever att deras sociala delaktighet har ökat genom deltagande i projektets aktiviteter (har mätts via självskattningsenkät).

19 (+14) personer, fördelat på 2 (+-0) män och 17 (+14) kvinnor, har deltagit i MODUL ENTREPRENÖRSKAP som främjar entreprenörskap/egenanställning.

12 (+1) kvinnor från Ukraina deltar i introduktion till arbete inom de gröna näringarna och bidrar till att bryta könsnormativa yrkesval.

Resultat organisationsnivå
62 (+12) företag har erbjudits information om möjlighet att anställa arbetskraft från Ukraina.

2 (+-0) företag bidrar till jämställdhetsintegrering genom att anställa kvinnor till mansdominerade arbeten.

1 (+-0) rekryteringsannons, som utformades på flera språk så att även den ukrainska målgruppen inkluderades och kunde söka tjänster i projektteamet.

Löpande information om projektet ska produceras på svenska och ukrainska (tidigare 4 språk).

Citat från deltagare

•        Detta projektet var väldigt viktigt för Ukraina personer, för att lära sig språket och även att få hälsa aktivitet, Att få reda om vårt samhälle och kommunen, Att få lära sig svenska pga att de inte får SFI.

•        Tack för att vi integreras i samhället. Hälsoaktiviteter, utflykter, praktiska saker för samhället. Det fanns en förståelse för att det går att arbeta med hemlands utbildning i Sverige.

•        Jag lärde känna många nya människor, kände stödet från teamet som gav psykiskt och fysiskt stöd till oss. Det är viktigt att prata mycket, så det är bra med vårt projekt, detta är bra där man träffar andra ukrainare där man får mer information och byter ut.

För mer information, kontakta: projektutvecklare: Ann-Christine Torgnyson

Care - växtkraft i generationer finansierades av EU via Svenska ESF-rådet.