Internationell samverkan och samarbete

Via regional samverkan har vi tillgång till ett internationellt kontor som skapar förutsättningar för internationell samverkan på olika plan.

Småland-Blekinges-Halland Europakontor

Europakontoret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns i Bryssel och är länken mellan regionen och Bryssel. Kontorets främsta uppgiften är att bevaka regionens intressen i EU-relaterade frågor, att bevaka EU:s olika ramprogram och överföra kunskapen om hur de kan nyttjas på hemmaplan. Huvudmän för Småland-Blekinges-Hallands Europakontor i Bryssel är Regionerna i de fem länen samt Linnéuniversitetet och Jönköping University.