Bildningsförvaltningen

Verksamheterna inom bildningsnämndens verksamhetsområde är organiserad enligt följande.

Förskoleverksamheten består av 7 förskolor som du hittar i Emmaboda, Eriksmåla, Broakulla, Lindås, Långasjö och Vissefjärda.

Grundskolor F-6 och fritidshem finns i Emmaboda, Johansfors, Lindås, Långasjö och Vissefjärda. I Emmaboda finns även anpassad grundskola.

På Bjurbäcksskolan 7-9 i Emmaboda finns alla kommunens tonåringar samlade och här finns även anpassad grundskola och övergripande ansvar för våra fritidsgårdar

Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda har gymnasieutbildning inom fyra olika program.

Vi har även vuxenutbildning - SFI, uppdragsutbildning och anpassad utbildning för vuxna.

Vi ansvarar även för Kulturverksamheten som är en avdelning bestående av allmänkultur, barn- och ungdomskultur och bidrag till kulturföreningar och studieförbund.

Centralt särskild stöd: Inom denna verksamhet ryms Elevhälsoteamet för barn och unga till och med gymnasiet.

Bildningskontoret

Här hittar du de centrala funktioner för bildningsnämndens verksamhet.

Jan Dzedins
Verksamhetschef kultur
Telefon 010-353 12 24
E-post jan.dzedins@emmaboda.se

Daniel Jonsson
Samordnare verksamhets- och ledningsstöd
Telefon 010-353 12 26
E-post daniel.jonsson@emmaboda.se

Ewa Ekelund
Utvecklingsledare
Telefon 010-353 12 22
E-post ewa.ekelund@emmaboda.se

Nina Söderberg
Förvaltningssekreterare/skolskjutshandläggare
Telefon 010-353 12 23
E-post nina.soderberg@emmaboda.se

Chefer och rektorer

Alla förskolor

Rektor Inger Friman-Olofsson Telefon 010-353 13 17
E-post Inger Friman-Olofsson
Biträdande rektor Birgitta Jensen Telefon 010-353 13 68
E-post Birgitta Jensen
Utvecklingsledare Mathias Köppen Telefon 010-353 12 38
E-post Mathias Köppen

Bjurbäcksskolan F-6 och anpassad grundskola samt fritidshem i Emmaboda

Rektor Johanna Sjögren-Arvidsson Telefon 010-353 12 50
E-post Johanna Sjögren Arvidsson
Biträdande rektor/Modersmålssamordnare Erika Drake af Hagelsrum Telefon 010-353 12 52
E-post Erika Drake af Hagelsrum

Bjurbäcksskolan 7-9 och anpassad grundskola i Emmaboda

Rektor Annelie Hammarström Telefon 010-353 12 68
E-post Annelie Hammarström
Biträdande rektor Pia Brändström Telefon 010-353 12 69
E-post Pia Brändström

Johansfors skola F-6

Rektor Laila Dånge Telefon 010-353 13 24
E-post Laila Dånge

Lindås skola F-6 och fritidshem

Rektor Annette Fagerström Franzen Telefon 010-353 13 18
E-post Annette Fagerström Franzén

Långasjö skola F-6 och fritidshem

Rektor Erika Drake af Hagelsrum Telefon 010-353 12 52
E-post Erika Drake af Hagelsrum

Vissefjärda skola F-6 och fritidshem

Rektor Susanne Themnér Telefon 010-353 13 15
E-post Susanne Themnér

Fritidsgårdar

Fritidsgårdschef Joachim Axelsson Telefon 010-353 12 89
E-post Joachim Axelsson

Vilhelm Mobergsgymnasiet

Rektor Pernilla Mosén Telefon 010-353 13 01
E-post Pernilla Mosén

Vuxenutbildning

Rektor Birgitta Carlsson Telefon 010-353 13 02
E-post Birgitta Carlsson

Centrala Barn och elevhälsan

Enhetschef Ann-Helene Hellborg Telefon 010-353 12 31
E-post Ann-Helene Hellborg

Bibliotek Emmaboda kommun

Bibliotekschef Ásdis Paulsdottir Telefon 010-353 12 02
E-post Ásdis Paulsdottir

Kulturskolan

Kulturskolechef Maja-Stina Johansson Wang Telefon 010-353 12 43
E-post Maja-Stina Johansson Wang

Expeditioner

Bjurbäcksskolan F-6 och anpassad grundskola

Laila Engström, skoladministratör
Telefon 010-353 12 53 
E-post Laila Engström
Carola Moline, samordnare fritidshem
Telefon 010-353 12 67
E-post Carola Moline

Bjurbäcksskolan 7-9 och anpassad grundskola

Johanna Svensson, skoladministratör
Telefon 010-353 12 98
E-post johanna.svensson@emmaboda.se

Johansfors skola F-6

Emma Pettersson, skoladministratör
Telefon 010-353 13 25
E-post Emma Pettersson

Lindåsskolan F-6

Marlene Walterlind, skoladministratör
Telefon: 010-353 13 32
E-post Marlene Walterlind

Långasjö skola F-6

Anna Mattsson, skoladministratör
Telefon: 010-353 13 16
E-post Anna Mattsson

Vissefjärda skola F-6

Anna Mattsson, skoladministratör
Telefon: 010-353 13 16
E-post Anna Mattson

Vilhelm Mobergsgymnasiet

Anette Månsson, skoladministratör
Telefon 010-353 13 00
E-post Anette Månsson

Vuxenutbildning

Anette Allansson, skoladministratör
Telefon 010-353 13 04
E-post Anette Allansson

Förskolor

Susanne Lindgren Yaffe, skoladministratör
Telefon 010-353 13 76
E-post Susanne Lindgren Yaffe

Förvaltningschef

Förvaltningschef Lennart O Werner
Telefon 010-353 12 16
E-post Lennart Werner

Övergripande ansvar för hela förvaltningens verksamhet.
Ansvarar för utveckling, budget och resursfördelning. Leder förvaltningens ledningsgrupp.

Personalansvarig för verksamhetschefs- och ledningsgruppen samt viss personal på bildningskontoret.
Dessutom bl a föredragande i Bildningsnämnden, representant i kommunens ledningsgrupp/chefsgrupp och i styrande kommittén

Kulturavdelningen

Jan Dzedins
Verksamhetschef kultur
Telefon 010-353 12 24
E-post Jan.dzedins@emmaboda.se