Bildningsförvaltningen

Verksamheterna inom bildningsnämndens verksamhetsområde är organiserad enligt följande.

Förskoleverksamheten består av 7 förskolor som du hittar i Emmaboda, Eriksmåla, Broakulla, Lindås, Långasjö och Vissefjärda. Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) finns i Emmaboda.

Grundskolor F-6 och fritidshem finns i Emmaboda, Johansfors, Lindås, Långasjö och Vissefjärda. I Emmaboda finns även särskola.

På Bjurbäcksskolan 7-9 i Emmaboda finns alla kommunens tonåringar samlade och här finns även särskola och övergripande ansvar för våra fritidsgårdar

Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda har gymnasieutbildning inom fyra olika program samt vuxenutbildning, SFI, uppdragsutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Vi ansvarar även för Kulturverksamheten som är en avdelning bestående av fyra enheter: Bibliotek, Museum (The Glass Factory), Kulturskolan samt Enheten för allmänkultur.

Centralt särskild stöd: Inom denna verksamhet ryms Elevhälsoteamet, Unga mobila teamet och LSS-verksamheten för barn och unga till och med gymnasiet.

Bildningskontoret

Här hittar du de centrala funktioner för bildningsnämndens verksamhet.

Anneli Karlsson
Nämndsekreterare
Telefon 0471-24 92 17
E-post anneli.karlsson2@emmaboda.se

Jan Dzedins
Verksamhetschef kultur
Telefon 0471 24 92 24
E-post jan.dzedins@emmaboda.se

Laus Ellebäck
utvecklingsledare IKT 
Telefon 0471 24 92 25
E-post laus.elleback@emmaboda.se

Nanna Johannisson
Arkivarie/Kulturhandläggare
Telefon 0471-24 92 41
E-post nanna.johannisson@emmaboda.se

Daniel Jonsson
Förvaltningsekonom
Telefon 0471-24 92 26
E-post daniel.jonsson@emmaboda.se

Marita Lindahl
Assistent
Telefon 0471-24 93 56
E-post marita.lindahl@emmaboda.se

Petra Sand
Utvecklingsledare skola
Telefon 0471 24 92 22
E-post petra.sand@emmaboda.se

Nina Söderberg
Förvaltningssekreterare/skolskjutshandläggare
Telefon 0471-24 92 23
E-post nina.soderberg@emmaboda.se

Chefer och rektorer

Alla förskolor

Förskolechef Inger Friman Telefon 0471-24 93 17
E-post Inger Friman-Olofsson
Bitr. Förskolechef Inga-Lill Sandqvist Telefon 0471-24 92 51
E-post Inga-Lill Sandqvist
Bitr. Förskolechef Anneli Robért Telefon 0471-24 93 68
E-post Anneli Robért

Bjurbäcksskolan F-6 och fritidshem i Emmaboda

Rektor Johanna Sjögren-Arvidsson Telefon 0471-24 92 50
E-post Johanna Sjögren Arvidsson
Bitr. Rektor Marie Persson Telefon 0471-24 92 52
E-post Marie Persson

Lindås skola F-6 och fritidshem

Rektor Annette Fagerström Franzen Telefon 0471-24 93 18
E-post Annette Fagerström Franzén

Johansfors skola F-6, Långasjö skola F-6 och fritidshem

Rektor Laila Dånge Telefon 0471-24 93 24
E-post Laila Dånge

Vissefjärda skola F-6 och fritidshem

Rektor Ewa Ekelund Telefon 0471-24 93 15
Tf Rektor Madelene Johansson Telefon 0471-24 93 15
E-post Ewa Ekelund
Madelene Johansson

Bjurbäcksskolan 7-9 och särskola Emmaboda

Rektor Elin Härnby Telefon 0471 24 92 69
E-post Elin Härnby

Fritidsgårdar

Fritidsgårdschef Joachim Axelsson Telefon 0471-24 92 90
E-post Joachim Axelsson

Vilhelm Mobergsgymnasiet

Rektor Linda Johansson Telefon 0471-24 93 01
Bitr. Rektor Claes Peterson Telefon 0471-24 93 02
E-post Linda Johansson
E-post Claes Peterson

Bibliotek Emmaboda kommun

Bibliotekschef Asdis Paulsdottir Telefon 0471 24 92 02
E-post Asdis Paulsdottir

Kulturskolan

Kulturskolechef Ann-Charlott Odlingsson Telefon 0471-24 92 43
E-post Ann-Charlott Odlingsson

The Glass Factory - glasmuseet i Boda

Museichef Maja Heuer Telefon 0471-24 92 20
E-post Maja Heuer

LSS verkställande

LSS-samordnare Anna Juntorp Telefon 0471-24 92 37
E-post Anna Juntorp

Expeditioner

Bjurbäcksskolan F-6 och särskola

Laila Engström, skoladministratör
Telefon 0471-24 92 53
E-post Laila Engström

Bjurbäcksskolan 7-9 och särskola

Irene Erixson, skoladministratör
Telefon 0471-24 92 70
E-post Irene Erixson

Johansfors skola F-6, Långasjö skola F-6

Emma Pettersson, skoladministratör
Telefon 0471-24 93 25
E-post Emma Pettersson

Lindåsskolan F-6

Marlene Walterlind, skoladministratör
Telefon: 0471-24 93 32
E-post Marlene Walterlind

Vissefjärda skola F-6

Monica Björnlund, skoladministratör
Telefon: 0471-24 93 16
E-post Monica Björnlund

Vilhelm Mobergsgymnasiet

Anette Månsson, skoladministratör
Telefon 0471-24 93 00
E-post Anette Månsson

Förskolor

Susanne Lindgren Yaffe, skoladministratör
Telefon 0471-24 93 76
E-post Susanne Lindgren Yaffe

Förvaltningschef

Förvaltningschef Lennart O Werner
Telefon 0471-24 92 16
E-post Lennart Werner

Övergripande ansvar för hela förvaltningens verksamhet.
Ansvarar för utveckling, budget och resursfördelning. Leder förvaltningens ledningsgrupp.

Personalansvarig för verksamhetschefs- och ledningsgruppen samt viss personal på bildningskontoret.
Dessutom bl a föredragande i Bildningsnämnden, representant i kommunens ledningsgrupp/chefsgrupp och i styrande kommittén

Kulturavdelningen

Jan Dzedins
Verksamhetschef kultur
Telefon 0471 24 92 24
E-post Jan.dzedins@emmaboda.se

Nanna Johannisson
Arkivarie/Kulturhandläggare
Telefon 0471-24 92 41
E-post Nanna Johannisson

Asdis Paulsdottir
Bibliotekschef
Telefon 0471 24 92 02
E-post Asdis Paulsdottir

Ann-Charlotte Odlingson
Kulturskolechef
Telefon 0471-24 92 43
E-post Ann-Charlotte Odlingsson

Maja Heuer
Museichef The Glass Factory
Telefon 0471 24 92 20
E-post Maja Heuer