Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för den sociala omsorgen i Emmaboda kommun.

Verksamheterna innefattar:

  • individ- och familjeomsorgen
  • omsorgen om funktionshindrade
  • omsorgen om äldre
  • socialpsykiatrin
  • kommunens hälso- och sjukvård
  • integrationsenheten

Vid akuta situationer efter ordinarie arbetstid och under helger kontaktas polisen/socialjour 114 14 eller SOS Alarm 112.

På socialkontoret finns den centrala administrationen:

Besöksadress
Järnvägsgatan 28, EmmabodaPostadress
Box 14
361 21 Emmaboda

E-post Socialbrevlåda

Socialchef Michael Börjesson

Telefon 0471-24 94 29
E-post socialchef

Avgiftshandläggare

Telefon 0471-24 94 30
E-post avgiftshandläggare

Nämndsekreterare

Telefon 0471-24 94 28
E-post nämndsekreterare

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon 0471-24 94 31
E-post medicinskt ansvarig sjuksköterska