Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för den sociala omsorgen i Emmaboda kommun.

Verksamheterna innefattar:

  • individ- och familjeomsorgen
  • omsorgen om funktionshindrade
  • omsorgen om äldre
  • socialpsykiatrin
  • kommunens hälso- och sjukvård
  • integrationsenheten

Vid akuta situationer efter ordinarie arbetstid och under helger kontaktas socialjour 020-45 39 00 eller SOS Alarm 112.

På socialkontoret finns den centrala administrationen:

Besöksadress
Järnvägsgatan 28, EmmabodaPostadress
Box 14
361 21 Emmaboda

E-post social@emmaboda.se

Socialchef Michael Börjesson

Telefon 010-353 14 29
E-post michael.borjesson@emmaboda.se

Avgiftshandläggare

Telefon 010-353 10 74
E-post social@emmaboda.se

Nämndsekreterare

Telefon 010-353 10 72
E-post nämndsekreterare

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon 010-353 14 31
E-post medicinskt ansvarig sjuksköterska