Tek

Tekniska kontoret hanterar frågor som ligger under teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde.

Tekniska kontorets verksamhetsområden:

  • Förvaltning och utveckling av kommunalt ägda fastigheter, där fastigheterna varierar från ren råmark (skog, åker, bete, vatten) till bebyggda fastigheter med skolor, servicehus, sporthallar, rid- och badanläggningar.
  • Skötsel och utveckling av markanläggningar i form av parker, lekparker, torg, parkeringar och gator.
  • Städning av kommunens lokaler.
  • Fritidsverksamhet med föreningsservice, bokningsservice och bidragshantering enligt särskilda bidragsnormer, främst för ungdomsverksamhet. Med hjälp av våra föreningar ordnar vi idrottsskola för eleverna i kommunen. Vidare driver vi kommunens bad- och träningscentra med såväl simhallsverksamhet, grupp-träning som camping  och Actic gym.
  • Skötsel av friluftsbad, campingplatser, motionsspår, vandringsleder och isbanor.
  • Kostverksamheten ansvarar för tillagningsköken i Emmaboda, Vissefjärda, Långasjö, Algutsboda samt mottagningsköken i Johansfors och Lindås skolor. Där tillagas och serveras mat till bland annat förskolor, skolor och äldreomsorg.
  • Myndighetsutövning som trafikreglering med lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt lotteritillstånd.
  • Övriga verksamheter är kalkning av sjöar och vattendrag, bidragsgivning till kommunens enskilda vägar och gatubelysningsföreningar och hantering av torghandelsfrågor enligt särskilda regler.

Teknisk chef

Micaela Gustafson

Telefon 010-353 11 01
E-post Micaela.Gustafson@emmaboda.se

Ytterst ansvarig för Emmaboda kommuns tekniska verksamhet inom tekniska kontoret.

Projektledare och därmed kommunens ombud för byggtekniska
investeringsprojekt.

Ansvarig för köp och försäljning av kommunala fastigheter.

Fastighetschef

Hugo Kjellin

Telefon 010-353 11 03
E-post Hugo.Kjellin@emmaboda.se

Chef teknisk service

Mats Jonasson

Telefon 010-353 11 04
E-post mats.jonasson@emmaboda.se

Ansvarar för kommunens entreprenadverksamhet inom gata, park, gatubelysning.

Planerar och strukturerar de årligen återkommande arbetena och driver
nya projekt för att de ska fortlöpa på ett så fördelaktigt sätt som möjligt.

Kostchef

Anne Eriksson

Telefon 010-353 11 05
E-post anne.eriksson@emmaboda.se

Ansvarig för tillagningsköken i Emmaboda, Vissefjärda, Långasjö, Algutsboda samt mottagningsköken i Johansfors och Lindås skolor. Där tillagas och serveras mat till bland annat förskolor, skolor och äldreomsorg.

Ingår i referensgruppen i Kalmar upphandlingsområde avseende bland annat livsmedel.

Lokalvårdschef

Anna Gustavsson

Telefon 010-353 11 06
E-post Anna.Gustavsson@emmaboda.se

Övrig personal

Inom vår förvaltning finns flera olika yrkeskategorier.

Inom vår förvaltning finns också ekonomibiträden,fastighetsskötare,
gata-parkarbetare, instruktörer på bad-och träningscenter, kockar och lokalvårdare.

E-post teknikfritid@emmaboda.se