Dödsboanmälan

Dödsboanmälan - en förenklad form av boupteckning  

Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna inte räcker till för att betala begravningen och andra kostnader i samband med dödfallet, kan kommunen hjälpa till att upprätta en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan görs av socialförvaltningen och kan ersätta en bouppteckning. Dödsboanmälan, som är kostnadsfri, ska upprättas inom två månader från dödsfallet. Anmälan översändes för registrering till Skatteverket.

Viktigt att tänka på

Begär anstånd hos fordringsägarna med att betala räkningar till dess utredningen om dödsboanmälan är klar. Finns autogiro ska dessa stoppas. Den avlidne ska ha vistats i kommunen vid dödfallet.

Begravningskostnader

I första hand ska de tillgångar som finns i dödsboet reserveras till begravningskostnader. Om det saknas tillgångar kan dödsboet ansöka om ekonomisk hjälp till begravningskostnader hos socialförvaltningen.

Till toppen