Sjukresor

Till sjukresor räknas resor som du gör mellan din bostad eller olycksplats till en vårdinrättning

Till sjukresor räknas resor för:

  • Vård vid sjukdom
  • Tandvård
  • Barn- och mödravård
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Abort- och steriliseringsrådgivning
  • Ledsagares resa för den som inte kan åka ensam (gäller även för sjukt barn under 20 år)
  • Anhöriga som gör sjukbesök hos barn under 20 år (ett besök/dag)

Din sjukresa är gratis om du reser med linjelagd trafik. Använd då kupongen som följer med din kallelse tillsammans med legitimation. Har du ingen kupong betalar du resan som vanligt och får istället ersättning i efterhand. Ersättning får du genom att skicka in buss- eller tågbiljetten tillsammans med den reseblankett som du får på vårdmottagningen får du tillbaka pengarna av oss. Vi ersätter alltid sjukresorna efter billigaste möjliga färdsätt.

När får du reseersättning

Distriktsvård och tandvård: Reseersättning till närmaste mottagning eller valfri mottagning i hemkommunen.

Specialistvård vid sjukhusens mottagningar eller när du ska läggas in: Reseersättning till närmaste sjukhus eller valfritt sjukhus i Kalmar län.

Högspecialiserad vård/regionsjukhusvård, vård enligt vårdgarantin eller för en andra bedömning: Reseersättning till den vårdgivare du har remiss till.

Skicka till:
Sjukreseenheten
Box 54
579 22 Högsby