Reklam och affischering

Informationsskylt vid väg.

Vill du som privatperson, företag eller förening sätta upp reklam eller annan information på offentlig plats?

På Centrumtorget i Emmaboda finns ett skyltskåp där det finns möjlighet att hyra annonsplats helårsvis, 400 kronor per år.
Bokning av plats: teknikfritid@emmaboda.se.

Bredvid skyltskåpet finns också en allmän affischeringsplats. Där du kan sätta upp reklam eller annan information. Du ansvarar för att ta ner din information efter evenemanget har varit. Tillstånd från polisen behövs inte här.

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polisen sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.