Cykling

cykel, målad cykel

För att göra livet säkrare för dig som cyklist och dina medtrafikanter behöver du känna till vilka regler som gäller och var cykelvägarna finns. Dåligt pumpade däck kan du pumpa i Emmaboda centralort. 

Cykelkartor

Cykelkartorna visar vilka cykelvägar i Emmaboda tätort med närområde, Vissefjärda och Långasjö tätorter som ingår i huvudvägnätet för cykeltrafik. I kartan för Emmaboda tätort med närområde visas också var det finns busshållplatser.

Underhåll av gång- och cykelvägar

Varje år görs förbättringsarbeten på utvalda gång- och cykelvägar i kommunen.

Cykelpump

Behöver du pumpa din cykel så finns det en tryckluftsslang vid Räddningstjänsten i Emmaboda centralort. Slangen hittar du vid ingången till Polisen. Hitta cykelpump Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cykelvett

Här ska du cykla. En bana för cyklar och mopeder (klass II). Om cykelbana finns vid sidan av väg bör du använda cykelbanan. Som cyklist har du väjningsplikt när du kör in på en väg.

 

Gemensam bana för gående, cyklar och mopeder (klass II). Cyklister och mopeder färdas på höger sida och gående till vänster. Som cyklist har du väjningsplikt när du kör in på en väg.

 

Banan är delad i två fält, ett för gående och ett för cyklar och mopeder (klass II). Som cyklist har du väjningsplikt när du kör in på en väg.