Skällande hundar

Under dagtid får man acceptera grannars skällande hundar och andra aktiviteter såsom gräsklippning och lekande barn.

Upplever du däremot att det är oacceptabelt störande med grannens skällande hundar så tala först med hundägaren själv och försök komma fram till en lösning.

Om problemet inte går att lösa kan du kontakta bygg- och miljöenheten. Du får naturligtvis vara anonym, men det kan innebära att klagomålet inte kan handläggas. Dessutom kommer vi då inte att kunna återkoppla hur det går i ärendet, om åtgärd har genomförts eller om ärendet har lämnats utan åtgärd och avslutats. I detta fall får du själv kontakta kommunen för att få denna information.

Frågor gällande djurskydd eller vid misstanke om vanvård kontakta Länsstyrelsen i Kalmar. Gäller det lösspringande hundar kontakta polisen.