Kalkning

Emmaboda kommun kalkar sjöar och vattendrag varje år eftersom ett stort hot mot vattenkvalitén är försurningen och den medföljande urlakningen av metaller till vattendragen.

Kalken sprids via kontinuerlig dosering till Lyckebyån och Bjurbäcken. Kalkdoserarna finns i Åfors och Åleberg.

Två gånger per år sker kalkning med helikopter i kommunens sjöar med Optimix som är en dammfri grovkalk med mycket goda spridningsegenskaper. Optimix är en optimal våtmarksprodukt som består av grovkalk och vattenverksgranuler.

Helikopterkalkningen sker enligt planering och följande sjöar kalkas:

 • Hagbyåns avrinningsområde - 
  Åsgöl, Gransjösjön, Alsbogöl och Virkesjön
 • Halltorpsåns avrinningsområde -
  Skärgöl, Smedsjön, Bastsjön, Sörsjön, Torsjön och Gunngöl
 • Lyckebyåns avrinningsområde -
  Ödevaten, Alsjösjön, Löften, Törn, Ubbemålasjön, Munkasjön, Bredasjösjön,Hallasjön och Yen
 • Nättrabyåns avrinningsområde -
  Smedgöl, Skepen, Fornamålasjön, Södra Kalven, Lidasjön, Hammarsjön, Lillsjön och Nätterhövden.
Till toppen