Höstens information till Bjurbäcksskolan F-6 vårdnadshavare

Halloween Ninja

Snart har halva höstterminen gått och vi har nu ett höstlov/läslov framför oss. 

Strax innan lovet har det varit ett gemensamt läsprojekt i kommunen men det har sett lite olika ut i olika klasser eftersom eleverna behöver olika utmaningar. I dagens tidning såg ni ett av alla de projekt som genomförts på Bjurbäcksskolan F-6. Som förälder är ni viktiga i detta genom att uppmuntra och hjälpa era barn med läsningen vilket ger tydliga resultat för barnens måluppfyllelse i alla ämnen. 

Som personalgrupp fortsätter vi med SKUA , språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, vilket all personal uppskattar och många givande diskussioner tar fart i personalgrupperna. 

Höstlovet och fritidshemmens verksamhet fortsätter som vanligt med flera olika aktiviteter. Höstmarknaden är höjdpunkten och sker på onsdagen och då är alla inskriva barn välkomna vid de tider som meddelats. 

Under hösten kommer både åk 3 och åk 6 att genomföra nationella prov. De elever som går i åk 6 arbetar även målmedvetet för att i slutet av terminen få sina första betyg. Om något barn riskerar att inte nå målen så kommer du som vårdnadshavare att få del av det genom samtal och även en information via edlevo. 

Nästa föräldraråd är den 13/11 och då diskuterar vi bl.a. trafiksituationen runt Konsulgatan och kommunens tankar om hur den kan förbättras. 

Trevligt höstlov och passa nu gärna på att läsa lite extra när ni sitter inne och myser i höstrusket. 

Ledningen för Bjurbäcksskolan F-6

Till toppen