Kulturmiljöprogrammet

Emmaboda kommuns kulturmiljöprogram har gjorts i ett projekt som till största delen finansierats genom bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län. Programmet antogs av kommunfullmäktige 2019.

Gå in på respektive områdesbeskrivning för att hitta information om de olika kulturmiljöerna.

Information om kulturmiljöprogrammet:

  1. OmrådesbeskrivningarnaKulturmiljöprofil
  2. Kulturmiljöprogram som redskap
  3. Varför ett miljöprogram?
  4. VärdegrundFältinventeringarKartor
  5. Det är Bygg- och miljöenheten som hanterar kulturmiljöprogrammet. Kontakta dem via kommunens växel för att ta del av programmet och vad som rör din fastighet.
Till toppen