Kulturmiljöprogrammet

Emmaboda kommun håller på att revidera kulturmiljöprogrammet från 1984. Det har gjorts i ett projekt som till största delen finansieras genom bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län.

Har du fått ett fastighetsägarbrev från oss? Då är du på ett eller annat sätt berörd. Det innebär att det finns ett samlat kunskapsunderlag som du kan del utav som fastighetsägare och som blir ett viktigt arbetsredskap för handläggare och politiker vid ett eventuellt bygglovsärende.

Gå in på respektive områdesbeskrivning för att hitta informationen om de olika kulturmiljöerna.

Information om kulturmiljöprogrammet:

  1. OmrådesbeskrivningarnaKulturmiljöprofil
  2. Kulturmiljöprogram som redskap
  3. Varför ett miljöprogram?
  4. VärdegrundFältinventeringarKartor

Informationsmöten - Kulturmiljödagar

Vi kommer att arrangera fyra Kulturmiljödagar och ett kvällsmöte där vi
informerar mer om det nya kulturmiljöprogrammet:

Lördagen den 23 april kl 13-18 i Boda glasbruk; Kulturmiljödag tema Glasriket
och glasarbetarna.

Onsdag 27 april kl 18.00 på Emmaboda bibliotek: Informationsmöte
Kulturmiljöprogrammet

Lördag 28 maj Galleri Garvaregården Långasjö;
Kulturmiljödag tema Skogslandet/möbelindustri

Lördag 3 september
Stallarna i Vissefjärda; Kulturmiljödag tema Nils Dacke

Lördag 17
september Flygtmuseet, Lindås; Kulturmiljödag tema Lyckebyån och
industrierna