Kulturmiljöprogrammet

Emmaboda kommuns kulturmiljöprogram har skapats i ett projekt som till största delen finansierats genom bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län. Programmet antogs av kommunfullmäktige 2019.

Gå in på respektive områdesbeskrivning för att hitta information om de olika kulturmiljöerna.

Information om kulturmiljöprogrammet:

  1. Kulturmiljöprogrammet , 10.3 MB, öppnas i nytt fönster.
  2. OmrådesbeskrivningarnaKulturmiljöprofil
  3. Kulturmiljöprogram som redskap
  4. Varför ett miljöprogram?
  5. VärdegrundFältinventeringarKartor

  6. Det är Bygg- och miljöförvaltningen som hanterar kulturmiljöprogrammet. Kontakta dem via kommunens växel för att ta del av programmet och vad som rör din fastighet.