Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ansöker du om när du vill bygga nytt utanför detaljplanelagt område, på en tomt som inte är avstyckad. Ett positivt besked innebär dock inte att du får börja bygga.

I prövningen om ett förhandsbesked tittar handläggaren på om det är möjligt att tillåta byggnation på den tänkta platsen till exempel med hänsyn till landskapet och om det är möjligt att anordna vatten och avlopp. Ett förhandsbesked ger dig inte tillåtelse att börja bygga.

När du har fått ett positivt förhandsbesked ska du lämna in en ansökan om bygglov inom två år från den dag beslutet om förhandsbesked är taget. I annat fall kan en ny prövning om förhandsbesked behövas.

Så gör du för att ansöka

Du kan ansöka om förhandsbesked genom att använda vår e-tjänst eller vår pappersblankett. Om det du planerar ska utföras inom strandskyddat område så kan det krävas dispens från strandskyddet innan du kan få ett besked. Läs mer om strandskydd.

Till e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förhandsbesked om möjlighet till bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du ska ansöka om förhandsbesked krävs inte så omfattande handlingar:

  • Ansökningsblankett
    I ansökan ska du beskriva vad du vill bygga och hur du tänkt ordna vatten och avlopp
  • Situationsplan
    De tänkta fastighetsgränserna ska finnas markerade samt en markering där du tänkt bygga och anlägga tillfartsväg, dricksvatten och avlopp.

Mer information om förhandsbesked hittar du i PBL Kunskapsbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Boverket.