Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ansöker du om när du vill bygga nytt utanför detaljplanelagt område, på en tomt som inte är avstyckad. Ett positivt besked innebär dock inte att du får börja bygga eftersom bygglov med startbesked krävs innan du får sätta spaden i marken.

I prövningen om ett förhandsbesked tittar handläggaren på om det är möjligt att tillåta byggnation på den tänkta platsen. Till exempel med hänsyn till landskapet och om det är möjligt att anordna vatten och avlopp. Ett förhandsbesked ger dig inte tillåtelse att börja bygga.

När du har fått ett positivt förhandsbesked ska du lämna in en ansökan om bygglov inom två år från den dag beslutet om förhandsbesked är taget. I annat fall kan en ny prövning om förhandsbesked behövas.

Så gör du för att ansöka

Du kan ansöka om förhandsbesked genom att använda vår e-tjänst eller pappersblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du ska ansöka om förhandsbesked krävs följande handlingar:

  • Ansökningsblankett
    I ansökan ska du beskriva vad du vill bygga och hur du tänkt ordna vatten och avlopp. Desto tydligare du beskriver ju färre kompletteringar behöver vi förhoppningsvis begära.
  • Situationsplan
    De befintliga och eventuellt tänkta fastighetsgränserna ska finnas markerade samt markeringar där du tänkt bygga och anlägga tillfartsväg, dricksvatten och avlopp.

Om det du planerar ska utföras inom strandskyddat område så krävs dispens från strandskyddet. Har du fått ett positivt förhandsbesked eller bygglov med startbesked från kommunen så ger det dig inte tillåtelse att börja gräva och bygga inom strandskyddat område utan strandskyddsdispens.

Mer information om förhandsbesked hittar du i PBL Kunskapsbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos Boverket.