Bygglov

Vita hyreshus

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar till exempel i fasaden. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur. Många gånger krävs bygglov även på landsbygden, även för det som många kallar "ekonomibyggnader".

Att tänka på innan du ansöker om bygglov

 • Förhandsbesked - om du vill bygga nytt, utanför detaljplanerat område, på fastighet som inte tidigare är bebyggd, har du möjlighet att först ansöka om förhandsbesked. Därefter kan du ta ställning till om du ska gå vidare med projekteringen.
 • Strandskyddsdispens - om fastigheten ligger inom strandskyddat område kan din åtgärd kräva att du också behöver ansöka om strandskyddsdispens. Ett startbesked enligt plan- och bygglagen ger dig alltså inte rätt att utföra åtgärder som strider mot miljölagstiftningen.
 • Marklov - om du ska göra större förändringar av markens nivå kan du behöva ansöka om marklov.
 • Nybyggnadskarta - om du ska bygga nytt inom område med kommunalt vatten och avlopp behöver du en nybyggnadskarta. Behöver du en nybyggnadskarta eller har frågor så kontakta bygg- och miljöenheten.
 • Vanliga frågor och svar - Under du över något? Kanske hittar du svaren här.

Så gör du för att ansöka

Så ansöker du om bygglov 

Bygglovsprocessen

För dig som har ett större projekt:

 1. Ansökan
  Du ansöker om ett lov eller besked från bygg- och miljönämnden.
 2. Kompletteringar
  Bygg- och miljönämnden begär kompletterande handling av dig om det behövs. När vi har allt vi behöver så ska vi ha fattat beslut i ärendet inom tio veckor.
 3. Lov/besked
  Du får ett brev med lov eller besked från bygg- och miljönämnden.
 4. Tekniskt samråd
  Nu träffas du som är byggherre, den kontrollansvarige och bygg- och miljönämnden för att bland annat gå igenom din kontrollplan som ska följa projektet.
 5. Startbesked
  När du fått ett skriftligt startbesked så får du sätta spaden i jorden och påbörja arbetet.
 6. Byggnation
  Arbetet pågår.
 7. Arbetsplatsbesök
  Under arbetets gång ska bygg- och miljönämnden göra ett eller flera besök på byggarbetsplatsen.
 8. Slutsamråd
  När arbetet är färdigt så meddelar du det till bygg- och miljönämnden så att vi kan ha slutsamråd för projektet på byggarbetsplatsen.
 9. Slutbesked
  När slutsamrådet är genomfört och bygg- och miljönämnden bedömer att ditt projekt är färdigt så ska du få ett skriftligt slutbesked. Därefter får du börja använda det du grävt/byggt.

För dig som har ett mindre projekt:

 1. Ansökan
  Du ansöker om ett lov eller besked från bygg- och miljönämnden.
 2. Kompletteringar
  Bygg- och miljönämnden begär kompletterande handlingar av dig om det behövs. När vi har allt vi behöver så ska vi ha fattat beslut i ärendet inom tio veckor.
 3. Lov/besked och startbesked
  Du får ett brev med lov eller besked och startbesked från bygg- och miljönämnden. Nu får du sätta spaden i jorden och påbörja arbetet.
 4. Byggnation
  Arbetet pågår
 5. Slutbesked
  Du meddelar bygg- och miljönämnden att du är färdig. Om nämnden gör samma bedömning så ska du få ett skriftligt slutbesked. Därefter får du börja använda det du gräv/byggt.