Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du kan söka så att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt. Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan ni söka bidrag för att anpassa bostaden så att den fungerar bättre. Ditt behov avgör om du får bidrag. Du kan få bidrag oavsett vilken typ av funktionsnedsättning du har.

Vanliga åtgärder som du kan få bidrag för:

  • att trösklar tas bort.
  • att en ramp monteras till entrén,
  • att du får ett badkar bytt mot en duschkabin med lågt insteg.

Din ansökan

Ansökningsblanketten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som du ska skicka till oss kan du antingen hämta i kommunhuset, skriva ut eller så kan du kontakta oss så skickar vi den till dig. Ju mer du kan fylla i och förklara på blanketten desto snabbare kan vi sätta oss in i ditt ärende.

Till din ansökan så behöver du också skicka med ett intyg från en sakkunnig. Intyget ska visa att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Dessa intyg skrivs av till exempel arbetsterapeuter eller läkare. Om din ansökan endast gäller borttagning av ett fåtal trösklar eller uppsättning av enstaka handtag så behöver du troligtvis inte skicka med ett intyg.

För att handläggaren ska kunna fatta beslut om bidrag behövs en kostnadsberäkning eller en offert från entreprenör.

Din ansökan ska innehålla:

  • En underskriven ansökningsblankett
  • Ett intyg från sakkunnig
  • Offert/kostnadsberäkning från leverantör

Dessa handlingar ska du själv hämta in och lämna till kommunen men om det behövs så kan handläggaren också hjälpa till med det. Om du behöver hjälp eller har frågor så hör du av dig till bygg- och miljöenheten via kommunens växel.

Arbetsterapeuter vid Rehabenheten i Emmaboda nås vardagar 8:00‑10:00 på telefonnummer 010-353 14 61.

Om du inte själv äger din bostad

Observera att ett beviljat bidrag inte ger dig rätt att utföra åtgärden utan hyresvärdens godkännande. Det är alltså ditt eget ansvar att se till att du har hyresvärdens godkännande till att åtgärderna utförs i och vid din bostad. (Det har cirkulerat äldre ansökningsblanketter där det kan tolkas som att det är kommunens ansvar men detta är alltså felaktigt.)

Hur anpassningen utförs

När ansökan är beviljad så beställer du åtgärden av den leverantör du själv väljer. Bidraget täcker det som är nödvändigt och det beslut som du får hemskickat från oss innehåller den summa du är berättigad till att använda för att betala leverantören. När du får hem din faktura så skickar du en kopia till oss tillsammans med uppgift om till vilket kontonummer ditt bidrag ska betalas ut.

Om det inte finns någon möjlighet för dig att själv eller anhöriga att beställa åtgärden så kan kommunens handläggare hjälpa dig med det. Du kan också få hjälp med att få fakturan för åtgärden betald direkt till leverantören.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med det beslut som vi fattar så har du möjlighet att överklaga det. Då ska du inom tre veckor från det att du fått beslutet skicka ett skriftligt överklagande till kommunen där du skriver vad du vill överklaga och varför. Det är sedan kommunens uppgift att bedöma om beslutet ska ändras som du önskar eller om det ska skickas vidare till förvaltningsrätten som då prövar beslutet.