Detaljplan för fastigheten Fasanen 6

Detalj av plankartan.

Ändring av detaljplan för fastigheten Fasanen 6 gäller sedan den 6 mars 2020.

Ändringen av detaljplan är antagen av Emmaboda kommun. Ändringen vann laga kraft (började gälla) den 6 mars 2020. Här hittar du handlingarna som hör till detaljplanen.