Detaljplan för Klättorp och Södra Kyrkeby

Löv som ligger på marken

Detaljplan för Klättorp och Södra Kyrkeby är antagen av Emmaboda kommun och planen har börjat gälla. Här kan du ta del av handlingarna som hör till planen.

Emmaboda kommun beslutade 2018-11-26 att anta Detaljplan för Klättorp och Södra Kyrkeby. Länsstyrelsen valde att inte överpröva beslutet men däremot så överklagades detaljplanen inom utsatt tid. Mark- och miljödomstolen gav då kommunen rätt och detaljplanen vann laga kraft (började gälla) den 14 februari 2020.

Till toppen