Detaljplan för fastigheten Liljan 7

Urklipp ur detaljplanekartan

Denna detaljplan gjordes som en ändring av en del av en äldre detaljplan i Emmaboda. Huvudsyftet var att ta reda på om det var lämpligt att bygga bostäder med 6 våningar på platsen. Detaljplanen började gälla 2018‑05‑19.

Planhandlingarna hittar du här:

Plankarta

Planbeskrivning

Till toppen