Antagna detaljplaner

Urklipp från detaljplan

Här hittar du nyare detaljplaner som tagits fram i Emmaboda kommun. Det finns också många äldre detaljplaner som gäller i våra samhällen som inte är digitaliserade. Om du kontaktar oss så hjälper vi dig att hitta det du söker.