Flytta fordon

Fordon som parkerats trafikfarligt eller hindrande får flyttas av kommunen, Polismyndigheten och Trafikverket. Vem som ansvarar för flytten beror på vems mark fordonet finns på.

Kommunen, Polismyndigheten och Trafikverket har rätt att flytta enligt Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 §6):

  • Fordonsvrak (skrotbilar).
  • Fordon som hindrar renhållning, snöröjning eller annat arbete på vägen.
  • Fordon med kör- och brukandeförbud (avställda fordon).
  • Fordon som står uppställda mot förbud om stannande och parkering.
  • Fordon som står uppställda så att fara för trafikolyckor uppstår eller hinder förekommer i trafiken.

Om du upptäcker ett fordon som har stått uppställt länge på samma plats eller ett fordonsvrak ("fordon som anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller intet värde") kontakta kommunens besökscenter eller via e-post: teknikfritid@emmaboda.se

Vi försöker då få tag på registrerad ägare, markägare eller om situationen kräver flyttar undan fordonet.

Rutiner för att flytta fordon lagligt

  • På fordonet sätts efter 7 dygn en lapp väl synlig om att fordonet ska flyttas. I de fall som fordon står trafikfarligt eller utgör miljöfara flyttas fordonet omedelbart till kommunens uppställningsplats. Registrerad ägare kontaktas via brev.
  • Ett brev skickas till registrerad ägare som ombedes flytta fordonet. Om inte fordonet är flyttat efter en månad övergår ägarskapet till kommunen som då kan välja att sälja eller skrota fordonet.
  • Samtidigt som brevet skickas meddelas polismyndigheten och anslag på kommunens digitala anslagstavla via kungörelse.
Till toppen