Klotter

Klotter på vägg

Tillsammans kan vi verka för en renare och trivsammare kommun. Upptäcker du klotter någonstans kan du anmäla det till oss.

Emmaboda kommun har länge arbetat för att hålla sina anläggningar fria från klotter. För att Emmaboda ska kännas som en trygg och trivsam kommun är det viktigt att klottret saneras så snart det upptäcks.

Klotter är skadegörelse och regleras i 12 kapitlet i brottsbalken. Den som döms för skadegörelse döms till böter eller fängelse i upp till ett år. Grovt brott kan ge upp till fyra års fängelse. Kommunen som egendomsägare har rätt att begära skadestånd.
Skadeståndsärenden behandlas i samband med rättegång.

I samband med sanering sker dokumentation och polisanmälan

Till toppen