Snöskottning och sandning

Maskin som röjer bort snö

Vårt mål är att vi ska hinna snöröja de större vägarna och cykelvägarna före morgonrusningen. Mindre mängder sand kan du som privatperson hämta gratis på kommunens förråd och på utvalda platser i våra ytterområden.

Klockan 8-16 på vardagar 0471‑24 90 00

Beredskapstelefon övriga tider 0471-24 91 00 (vecka 49 - vecka 11)

Om snödjupet är 5 cm blötsnö eller 10 cm torrsnö startar snöröjningen med våra genomfarter, gång- och cykelvägar och i centrum.

Om snödjupet är 10 cm röjer vi alla gator.

Hjälp oss genom att:

 • inte skotta ut snön på körbanor och trottoarer
 • lämna företräde för arbetsfordonen
 • placera din soptunna så att den inte hindrar snöröjningen
 • respektera parkeringsbestämmelserna
 • ta bort överhängande grenar som hindrar framkomligheten

Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet.

Mindre mängder sand, osaltad stenflis, kan du som privatperson hämta gratis på kommunens förråd Teknisk service, Södra vägen 27 i Emmaboda. Sanden ligger upplagd utanför grindarna och är tillgänglig dygnet runt.

Även i våra ytterområden finns möjligheten för privatpersoner att
hämta sand på följande ställen:

 • Algutsboda: en sandlåda står uppställd vid återvinningsstationen.
 • Boda Glasbruk: en sandlåda står uppställd vid återvinningsstationen.
 • Broakulla och Johansfors: en sandlåda står uppställd vid återvinningsstationen på parkeringen mittför skolan.
 • Eriksmåla och Åfors: en sandlåda står uppställd vid återvinningsstationen i Eriksmåla.
 • Långasjö: två sandlådor står uppställda vid återvinningsstationen bakom Allégården.
 • Vissefjärda: två sandlådor står uppställda vid värmeverket.
Till toppen