Uttern

Vi har ett nära samarbete med skolan och de andra fritidshemmen Tigern och Bävern som finns i samma hus.

Sjukanmälan

Uttern
0471-24 92 64

Öppningar och stängningar kör vi gemensamt
Under loven anordnar vi tillsammans större aktiviteter som till exempel höstmarknad, idrottsevenemang och disco.

På Uttern vill vi skapa en miljö som inbjuder till skapande, gemenskap och lekar av alla slag, både ute och inne.

Vi har lekställning, lekstuga, gräsytor, fotbollsplan, pulkabacke, linbana basketplan mm på gården.

Inomhus uppmuntrar vi kreativiteten, rollekar, legobygge, sällskapsspel, mm.
I vår närmiljö har vi även tillgång till skog, sporthall, simhall, bowlinghall, andra lekplatser m.m. Vi arbetar för att barnen ska känna delaktighet. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och skaparglädje. Vår ambition är att alla ska trivas, känna gemenskap och ha roligt på Uttern.

Ledordet för vår verksamhet är TANKE som står för: Trygghet, Arbetsglädje, Nyfikenhet, Kunskap och Empati.

Till toppen