Övergivna cyklar

Övergiven cykel

Letar du efter din cykel? Felparkerade och övergivna cyklar kan ofta innebära problem för framkomligheten och tillgängligheten. För att öka framkomlighet och tillgänglighet rensar kommunen bort lång-tidsparkerade övergivna cyklar två gånger per år.

Cykelvrak, det vill säga delar av det som en gång varit en hel cykel, betraktar vi som skräp och städar bort omgående i samband med övrig städning på kommunal mark. Rensning av övergivna cyklar sker två gånger per år. Kontrollen görs enligt Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129 §6). Denna insats gör vi för att hålla de allmänna cykelställen i Emmaboda kommun tillgängliga så att de inte fylls med  cyklar som inte används. Dessutom för att gator ska hållas tillgängliga för gående, även för de som har funktionsnedsättning.

Saknar du din cykel?

Alla som saknar en cykel ombedes kontakta polisen för att göra en formell anmälan. Omhändertagna cyklar finns tillgängliga hos kommunen i tre månader efter dem beslagtagits.

Så går det till

Kommunen flyttar inte på en cykel utan att först försöka nå ägaren. I samband med upprensningen märker kommunen ut cyklarna med en lapp som informerar om att den kommer att omhändertas inom en viss tidsperiod, vanligen två veckor. De cyklar som står kvar och har kvar sin märkning forslas bort till ett låst förråd. Alla cyklars ramnummer och märke noteras tillsammans med var den hämtades. Listan lämnas även till polisen så att de går att lämna tillbaka till ägaren om de hör av sig i efterhand.

De cyklar som inte blir hämtade av  ägarna tillfaller kommunen efter tre månader. Kommunen kommer sedan att skrota eller lämna cyklarna till Möjligheternas Hus AB.

Vi hoppas du har förståelse och tackar för att du cyklar i Emmaboda kommun.